RB logo

Verder in financiele kennis.....

rb-adviseur

Register Belastingadviseurs

Donselaar Belastingconsulenten c.s. is sinds 1995 lid van het College van Belastingadviseurs. Het College van Belastingadviseurs is sinds 1 januari 2011gefuseerd met het Nederlandse Federatie Belastingadviseurs in de beroepsvereniging Register Belastingadviseurs. Maar wat is het Register belastingadviseurs?

Het RB is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van de ruim 7.200 aangesloten leden. Het RB overlegt intensief met overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening. Leden profiteren daarnaast volop van al het ledenvoordeel, zoals vakblad ‘Het Register’, digitale nieuwsbrieven en toegang tot het ledendeel van deze website. Het ledendeel bevat actuele fiscale informatie, notities en modellen. Ook kunnen leden online het RB Kwaliteitshandboek raadplegen, een handig hulpmiddel dat direct toepasbaar is in de dagelijkse praktijk.

Het RB heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en biedt daarom een uitgebreid Permanente Educatie-programma aan. Dit betekend voor U dat wij als lid zijnde ons jaarlijks up-to-date moeten houden op het gebied van het fiscaal recht.

Daarnaast heeft het RB dossiers samengesteld over diverse fiscale onderwerpen. Deze informatie over de verschillende thema’s is beschikbaar voor de leden van het RB, waardoor wij gereichter kunnen zoeken naar oplossingen voor bepaalde vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wetsvoorstellen, besluiten, rechtspraak en antwoorden op veelgestelde vragen.  Maar daarnaast kunnen wij ook bij complexe vraagstukken terugvallen op het RB, zodat wij U terdege van dienst kunnen zijn. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven.