kantoor
  • Aangiften
  • Bezwaarschriften
  • VT formulieren
  • Erfbelastingaangiften
  • Privé-administraties
  • Netwerken

Particulieren

Aangiften
1 April is een datum die voor veel mensen bekend en berucht is. Dit is de datum waarbij Uw aangifte bij de belastingdienst ingeleverd moet zijn. Voor veel mensen stress, voor ons een routine. Wij kunnen ons beroepen op een grote ervaring, kennis en kunde die wij in de loop van jaren hebben opgedaan. En door goede en betrouwbare software kunnen wij uw aangifte op een snelle manier berekenen en aanbieden. Tegenwoordig wordt er digitaal aangifte gedaan. Ook wij hebben de autorisaties en de software om dit zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren. Het maakt hierbij niets uit welk soort aangifte er gedaan moet worden.
Ook kunnen wij zorgen voor een uitstelregeling, indien u niet voor 1 april de juiste gegevens tot Uw beschikking heeft.

Bezwaarschriften
Indien U denkt onterecht een (te hoge) belastingaanslag te hebben ontvangen, kunnen wij voor U een bezwaarschrift indienen.
Ook kunnen wij nog tot een aantal jaren terug een bezwaar indienen, of een aangifte indienen indien U teveel belasting betaald zou hebben over een bepaalde periode. Wij kunnen U hierin advies geven.

VT formulieren
Een VT-formulier is een formulier voor Voorlopige Teruggave. Dit is gunstig voor mensen die recht hebben op een flink bedrag, zoals bij de hypotheekrenteaftrek. Wanneer U recht heeft op een Voorlopige Teruggave, betekend dit dat U een deel maandelijks terug ontvangt. Dit is gunstig voor Uw maandelijkse kosten. Ook wij helpen U mee dit VT-formulier in te dienen.

Erfbelastingaangiften
Bent u erfgenaam? Dan moet u mogelijk erfbelasting betalen. Als de belastingdienst verwacht dat u deze belasting moet betalen, ontvangt u of een van de andere erfgenamen het aangifteformulier erfbelasting. Wij kunnen dit voor U verzorgen.

Privé-administraties
Soms zijn er mensen die niet geheel zelfstandig hun prive-administratie kunnen doen. Wij kunnen hulp bieden wanneer U of Uw familieleden door omstandigheden niet meer in staat zijn om zelfstandig hun betalingen te doen. Wij kunnen als Uw gemachtigde Uw zaken behartigen.

Netwerken
Naast onze werkzaamheden op het gebied van belastingen hebben wij ook onze netwerken. Zo hebben wij connecties met een notariskantoor, advocatenkantoor en een bewindvoerder en kunnen wij U doorverwijzen, indien nodig.